Mathgic Summer 暑期多元發展半日課程計劃

8️⃣大主題 💕自選奧數/數學/STEM/英文

🌞每一天小朋友都玩到樂而忘返

🌞每天早上起床都期待黎荃灣多元學習坊DLC同我哋見面

🧡明白唔喺每間學校都公佈暑假日期,貼心彈性全為你

8️⃣個星期 8️⃣大主題  💚超彈性報名

自選8星期中的每一天上午或下午節數,不用整個星期連住上👍😁😁

早鳥優惠 (至15/6)﹕

1️⃣一人報名95折

2️⃣二人報名85折

3️⃣三人報名8折

4️⃣四人報名75折

💕快啲約埋朋友一同報名留位共享優惠💞

查詢課程請致電 3903 17746698 6856

WhatsApp查詢 分校網絡